מס יסף במיסוי מקרקעין?

מס יסף במיסוי מקרקעין? (פורסם ביום 1.7.2018).

"מס ייסף" הינו מס המשולם לרשויות מס הכנסה בגין הכנסות גבוהות של אדם, בחישוב שנתי.

בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה, נכון לשנת 2018, יחיד אשר הכנסתו החייבת (כולל שבח מקרקעין) תעלה על 641,880 ש"ח, יהיה חייב במס נוסף (מס ייסף) על כל שקל נוסף בשיעור של 3%.

בשל הסף הגבוה לחבות מס הייסף, רבים מאתנו מתעלמים ממס הייסף וממשמעותו מתוך מחשבה כי מס זה הינו מס הקשור לעשירים בלבד. מסקנה זו שגויה ועלולה לגרום לתאונות מס כואבות.

על פי סעיף 121 לפקודה כאמור, יש לצרף להכנסותיו של היחיד את כל ההכנסות בשנת המס הנוכחית, כולל בין השאר הכנסה משבח מקרקעין. 

משמעות הדברים, יחיד אשר מכר נכס מקרקעין בשנת 2018 ובגין מכירת נכס המקרקעין נוצר ליחיד שבח ממכירה זו, הרי שלעניין חישוב חבות במס ייסף חייב היחיד לצרף להכנסותיו במשלח יד בין השאר גם את השבח שנוצר לו ממכירת נכס המקרקעין.   

כיום ולאור מצב נכסי המקרקעין במדינת ישראל ב – 70 שנות קיומה של המדינה, קיימת סבירות גבוהה כי ליחיד המוכר נכס מקרקעין יהיה שבח ממכירתם ומשכך יגדלו סיכוייו לחצות את סף מס הייסף  אשר עלול לחייבו במיסים נוספים. 

לדוג':

הכנסתו השנתית של יחיד ממשלח יד בשנת 2018 :           240,000 ₪. (20,000 ₪ חודשי) 

הכנסתו של אותו יחיד ממכירת נכס מקרקעין בשנת 2018 : 600,000 ₪. 

סה"כ הכנסתו של אותו יחיד בשנת 2018:                        840,000 ₪. 

משמעות הדברים, על כל שקל הכנסה של היחיד מעל 641,880 ₪ (840,000-641,880) ובמקרה שלנו על סך של 198,120 ₪ , תחול על היחיד חבות של מס ייסף בשיעור של 3% נוספים מסכום זה וזאת בנוסף לתשלום מס שבח.

יודגש, כי לפי הוראת ביצוע 9/15  של רשות המיסים, מס יסף יחול בגין שבח ממכירת זכות במקרקעין המהווה דירת מגורים במידה ושווי מכירתה מעל 4,000,000 ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה.

אתגר קדם-קאופמן, עו״ד  |  אברהם בקר, עו״ד

 

מאמרים נוספים